Oglasi 14.06.2020

Oglasi 14.06.2020

  1. NEDJELJA KROZ GODINU – 14. 06. 2020.

 Danas su sv. Mise – u 9,00 Spyer, u Lu – 10,30 i 12,00

U ovom tjednu slavimo:

Ponedjeljak:     Vid, Vito

Utorak:             Zlatsko, Justina

Srijeda:            Adolf, Laura

Četvrtak:         Ljubo, Grgur

Petak:      Blagdan SRCE ISUSOVO

Subota:   Srce MARIJINO

Slijedeća nedjelja je nedjelja 12 kroz godinu

      Sv. Mise za vrijeme Korona krize su: subotom u 19,  nedjeljom u 10,30 i u 12 sati. Svi se moraju prijaviti preko misijskog telefona –  OBAVEZNO IMATI MASKU!!!     Hvala na razumijevanju.

Zatim su sv. Mise svake nedjelje  u 9,00 Speyeru.

 

U srijedu je KLANJANJE pred Presvetim u 19 sati u našoj crkvi. Ne treba prijava – na ulazu je upis ali treba doći sa maskom i biti na određenoj udaljenosti.

Vjeronauk: samo za prvopričesnike i krizmanike

Spyer:  četvrtak:  17,30 – Prvopričesnici – u 18,30 Krizmanici

Ludwigshafen:

  • petak u 18,00 u crkvi – krizmanici u crkvi
  • Subota u 9,30  u crkvi – prvopričesnici – svi sa maskama doći

                                                                                 

Glasovanje za Sabor Hrvatske – registracija – formulari u uredu ili na web stranice konzulata…

Tisak:  Glas koncila