Oglasi 31.05.2020

Oglasi 31.05.2020

D U H O V I – PEDESETNICA –  31. 05. 2020.

 Danas su sv. Mise – u 9,00 Spyer, u Lu – 10,30 i 12,00      

U ovom tjednu slavimo:

Ponedjeljak:     Marija Majka Crkve – nema sv. mise

Utorak:           Marcelin, Eugen

Srijeda:         Karlo, Drago  (kvatre)

Četvrtak:     Kvirin Sisački, Predrag

Petak:        Bonifacije, Vgalerija  (kvatre)

Subota:    Norbert, Neda (kvatre)

Slijedeća nedjelja je nedjelja PRESVETOG TROJSTVA

      Sv. Mise za vrijeme Korona krize su: subotom u 19,  nedjeljom u 10,30 i u 12 sati. Svi se moraju prijaviti preko misijskog telefona ili Mail-a i naznačiti sat (19 ili 10,30 ili 12 sati): ime i prezime, ulica i broj, mjesto i br. Telefona ili Mail-a.  OBAVEZNO IMATI MASKU!!!

 Hvala na razumijevanju.

Zatim su sv. Mise svake nedjelje  u 9,00 Speyerui.

U srijedu je KLANJANJE pred Presvetim u 19 sati u našoj crkvi. Ne treba prijava – na ulazu je upis ali treba doći sa maskom i biti na određenoj udaljenosti.

Vjeronauk: samo za prvopričesnike i krizmanike

Spyer:  četvrtak: 17,30 prvopričesnici sa roditeljima (jedno od roditelja)

                               18,30 krizmanici  – jedni i drugi sa maskma.

Lu – petak u 18,00 u crkvi – krizmanici u crkvi – sa maskama

         Subota u 9,30  u crkvi – prvopričesnici i njihovi roditelji (jedno od

                                                                                   roditelja) – sa maskama

Zahvala! – vrijednim  ženama  koje su jučer očistile crkvu. One su se same organizirale bez mojeg poziva. Hvala. Uništile su svaki virus…

Ali i oko crkve što je bilo virusa, uredjenje okoliša, živice…velik broj dobrovoljaca je napravilo i uljepšao okoliš crkve.