Oglasi 21.06.2020

Oglasi 21.06.2020

12. NEDJELJA KROZ GODINU
Danas su sv. Mise:
u 9,00 Speyer,
u 10,30 i 12,00 Ludwigshafen
u 17,00 Kaiserslautern.

U ovom tjednu slavimo:
Ponedjeljak:   Paulin
Utorak:            Sidonija, Zdenka
Srijeda:           Rođenje IVANA Krstitelja
Četvrtak:        Wilim, Adalbert
Petak:             David, Zoran
Subota:          Ćiril Aleksandrijski, Ladislav
Slijedeća nedjelja je nedjelja 13. kroz godinu

Sv. Mise za vrijeme Korona krize u Ludwigshafenu su: subotom u 19,
nedjeljom u 10,30 i u 12 sati. Svi se moraju prijaviti preko misijskog
telefona – OBAVEZNO IMATI MASKU!!! Hvala na razumijevanju.
Zatim je sv. Misa svake nedjelje u 9,00 Speyeru.
Slijedeće nedjelje ćemo vas obavijestiti – kako ćete se prijavljivati i koliko će biti misa tokom ljeta i ljetnih odmora.

U srijedu je KLANJANJE pred Presvetim u 19 sati u našoj crkvi. Ne treba
prijava – na ulazu je upis ali treba doći sa maskom i biti na određenoj
udaljenosti.

Vjeronauk: samo za prvopričesnike i krizmanike – još ovaj tjedan:
Speyer: četvrtak: 17,30 – Prvopričesnici – u 18,30 Krizmanici
Ludwigshafen: petak u 18,00 – krizmanici, Subota u 9,30 – prvopričesnici – na vjeronauk svi obavezno doći sa maskama.

PRVOPRIČESNICI: od 19 provopričesnika slijedeće nedjelje 2
prvopičesnika primaju Prvu sv. Pričest: KARADAKIĆ MARIJAN i VUKASOVIĆ
GABRIJEL a ostali u jesen. KRIZMANICI – prema sadašnjoj situaciji i
vijestima izgleda da čemo zbog Korona krize i krizmu odgoditi.

Glasovanje za Sabor Hrvatske – registracija – formulari u uredu ili na web stranice konzulata…

Tisak: Glas koncila

e