04.10.2020 Proslava sv.Franje

04.10.2020 Proslava sv.Franje

Proslava sv.Franje u našoj misiji sa malom priredbom koju je organizirala sestra Valerija sa našom djecom iz misije.