Obavijesti 03.05.2020 sa uputama za prisustvovanje misnom slavlju od 09.05.2020

Obavijesti 03.05.2020 sa uputama za prisustvovanje misnom slavlju od 09.05.2020

Oglase možete vidjeti O V D J E ili na slikama ispod.