Opće obavijesti

Prijava učenika    Uvjet polaženja hrvatske nastave je prijava učenika (od strane roditelja) u sekretarijatu njemačke škole. Temeljem prijave učenik ima pravo pohađati hrvatsku nastavu pri čemu je socijalno osiguran. Prijava je jednokratna, a prijavnica se čuva u aktima učenika do kraja njegovog školovanja i u slučaju promjene škole.

Nakon prijave u njemačkoj školi, roditelji prijavljuju učenika hrvatskom nastavniku i dogovaraju raspored nastave.

Roditelji (odrasliji učenici sami) dužni su hrvatskom nastavniku javiti promjenu njemačke škole, mjesta stanovanja, broja telefona (fiksnog i mobilnog) i e-mail-adrese.

Redovitost polaženja hrvatske nastave    Redovitost polaženja nastave je uvjet upisa ocjene iz predmeta hrvatski jezik u njemačku svjedodžbu. Redovitost polaženja nastave je uvjet i održavanja grupe – 10 je najmanji dopušteni broj redovitih učenika. Učenici su dužni hrvatsku nastavu polaziti prema istim načelima kao i njemačku nastavu. Svaki izostanak učenika opravdava roditelj ispričnicom ili potvrdom liječnika i to prvi dan povratka na nastavu.

Ocjene i svjedodžbe    Na polugodištu i na kraju školske godine učenici dobivaju ocjenu iz predmeta hrvatski jezik. Ocjena za hrvatski jezik se upisuje u svjedodžbu redovne njemačke škole. Ocjena je istoga tipa (opisna ili brojčana) kao i ocjena u redovnoj nastavi. Učenik koji hrvatsku nastavu ne pohađa rodovito, nema pravo na ocjenu. Ukoliko ocjena iz hrvatskog jezika nije upisana u svjedodžbu, roditelji (odrasliji učenici) o tome obavještavaju hrvatskog nastavnika.

Kućni red    Na hrvatskoj nastavi vlada isti kućni red kao i na njemačkoj nastavi, odnosno u školi. Ulaz automobilom u školsko dvorište nije dopušten. Roditelji prate mlađu djecu do predvorja škole i provjeravaju prisutnost nastavnika. Roditelji i učenici ne ometaju rad službenika čišćenja škole.

Nastavni materijal   Za nastavu se preporučuje pisaljka čiji je trag moguće brisati, bilježnicu, knjigu i mapu za čuvanje nastavnog materijala. Učenici od 5. razreda na dalje koriste bilježnice iz kojih je moguće vaditi listove (nastavnik školske radove ispravlja izvan nastave).

Školski kalendar    Nastava se odvija prema školskom kalendaru redovne nastave. U prvom i zadnjem tjednu u školskoj godini nema hrvatske nastave. Zadnji dan prije malih školskih praznika (jesenskih, božićnih i uskršnjih) nema poslijepodnevne nastave – niti hrvatske nastave.

Hrvatska nastava može biti otkazana zbog posebne konferencije, ispita iz hrvatskog jezika, studijskog dana ili bolesti nastavnika i sl. (visoke temperature zraka) – o tome učenike ili roditelje obavještava nastavnik ili članovi školskog odbora.