Doniranje klupa i crkvenog inventara Sisačkoj biskupiji

Doniranje klupa i crkvenog inventara Sisačkoj biskupiji

U subotu smo iz crkve u Kaiserslautenu utovarili dva puna tegljača crkvenog inventara te ih uputili u Sisačku biskupiju u crkve oštečene u potresu pročle godine.